Ажлын өдөр: 07:00-19:00

Алсын хараа

Бид нийгмийн сэтгэлгээний манлайлагчдыг төрүүлнэ.

Эрхэм зорилго

  • Нийгмийн сайн сайхны төлөө манлайлах чадвартай

  • Аз жаргалтай амьдрах насан туршийн боловсролтой

  • Сургалтын аливаа шатны олон улсын сургуулиудад өрсөлдөн, амжилттай суралцах чадвартай

  • Эрүүл чийрэг бие бялдар, өөдрөг бодол, хүсэл тэмүүлэлтэй, өндөр ёс суртахуунтай, соёлтой хүүхэд-залуусыг

  • Мэргэжлийн өндөр ур чадвартай багш нар, хүүхдэд сонголт хийх үүдийг нээгч тэнцвэртэй боловсролын тусламжтайгаар бэлдэнэ.