Ажлын өдөр: 07:00-19:00

Сэтгэл зүйч зөвлөж байна.

Эцэг эх байх нь амаргүй ээ...

Зарим үеүдэд өөрсдийнхөө сэтгэлзүйгээс гадна хүүхдийнхээ сэтгэл хөдлөлийг ойлгохгүй байх ч тохиолдол бий.

Хүүхдүүддээ багаас нь сэтгэл хөдлөлийг таниулж, тэдгээрийг ойлгож, удирдахад туслах мэдээллийг хүргэе

Хүндэтгэсэн Логарифм сургуулийн сэтгэл зүйн алба

Сэтгэгдэл бичих