Ажлын өдөр: 07:00-19:00

"АЛТАН ХОНХ" асуулт, хариултын тэмцээн

Танин мэдэхүйн асуулт, хариултын "Алтан хонх" уралдааныг Байгалийн ухааны хичээлээр 7-р ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулагдлаа.

1- байр 7в ангийн сурагч Л.Сондор

2-р байр 7в ангийн сурагч Х.Оюу

3-р байр 7в ангийн сурагч Ц.Түвшин-Эрдэнэ нар тус тус байр эзэллээ.

Сэтгэгдэл бичих