Ажлын өдөр: 07:00-19:00

Хүүхэд хайрыг ХАМТДАА БАЙХ гэдэг утгаар ойлгодог

Хүүхэд хайрыг ХАМТДАА БАЙХ гэдэг утгаар ойлгодог юм шүү. Тэдэнд тогтмол чанартай цаг гаргаж байгаарай. Хүүхэдтэйгээ өнгөрөөх цагийг өөрийн төлөвлөгөөндөө заавал оруулдаг байгаарай.

Үр хүүхдэдээ хамгийн сайхныг зориулж байдаг эцэг эх, асран хамгаалагчдадаа баярлалаа.

Хүндэтгэсэн: Логарифм сургуулийн сэтгэл зүйн алба

Сэтгэгдэл бичих