Ажлын өдөр: 07:00-19:00

University of York Kaplan International Pathways

University of York, Kaplan International Pathways-н төлөөлөгчид манай сургууль дээр ирж, ахлах ангийн суралцагчдад Их сургуулиудын хөтөлбөрийн шинэчилсэн мэдээлэл, танилцуулга өгч ярилцлаа.

Kaplan International Pathways нь дараах их сургуулиудын гадаад оюутнуудад зориулсан хөтөлбөрийг хариуцдаг:

Bournemouth University

Nottingham Trent University

University of Birmingham

University of Brighton

University of Bristol

University of Essex

University of Glasgow

University of Liverpool

University of Nottingham

University of York

University of West of England Bristol

University of Westminster

Queen Mary University of London

City, University of London

Сэтгэгдэл бичих