Ажлын өдөр: 07:00-19:00

“АЮУЛГҮЙ СОНГОЛТ" сургалт

Focus on the family Mongolia байгууллагатай хамтран 9-12 ангийн нийт сурагчдадаа “Аюулгүй Сонголт" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

“Аюулгүй Сонголт" өсвөр үе, залуучуудын зан чанарт тулгуурлан эрүүл харилцаа, зөв сонголт, хэвлэл мэдээллийн сөрөг нөлөөллөөс өөрийгөө хэрхэн хамгаалах талаар боловсрол олгох сургалтаар сурагчдад дараах мэдээ мэдээллийг хүргэсэн байна. Үүнд: 

- Би гэж хэн бэ?

- Медиа ба чи

- Хил хязгаар ба сонголт

- Эрүүл харилцаа

Сургалтын үр дүнд:

- Өөрийгөө таниж мэдэх, өөрийн үнэлэмж нэмэгдэх

- Хэвлэл мэдээллийн сөрөг нөлөөллөөс өөрийгөө хамгаалах

- Үе тэнгийнхний уруу таталт, дарамт шахалтаас өөрийгөө болон бусдыг эерэг аргаар хамгаалан урьдчилан сэргийлэх

- Өсвөр насандаа жирэмслэх, хүсээгүй жирэмслэлт, үр хөндөлтөөс урьдчилан сэргийлэх

- Бэлгийн замын халдварт өвчин, ХДХВ-д өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх

- Үерхлээс гэрлэлт хүртэлх эрүүл зөв харилцааны үе шатыг мэдэж авлаа. 

Сэтгэгдэл бичих