Ажлын өдөр: 07:00-19:00

Эцэг эх, асран хамгаалагчийн ганцаарчилсан уулзалт, зөвлөгөө боллоо.

2022-2023 оны хичээлийн I хагас жилийн эцэг эх, асран хамгаалагчийн ганцаарчилсан уулзалт, зөвлөгөө боллоо.

Эцэг эх, асран хамгаалагч нар хүүхдийнхээ хичээл тус бүрийн мэдлэг чадвар, ахиц амжилт, хандлага төлөвшлийн талаарх мэдээлэл зөвлөгөөг авч, анхаарах зүйл дээр харилцан ярилцаж, өөрсдийн санал бодлоо илэрхийлсэн байна.

Сэтгэгдэл бичих