Ажлын өдөр: 07:00-19:00

Төслийн уралдаанд амжилттай оролцлоо.

Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагаас “Сургалтын орчинг сайжруулах нь” сэдвийн хүрээнд зарлагдсан төслийн уралдаанд 10в ангийнхан "Сэтгэл зүйн таатай орчин бүрдүүлэхэд элсэн ширээг ашиглах нь" төслөөр амжилттай оролцож уг төсөл нь шалгарсан байна.

Тэд Элсэн ширээгээ хүлээн авч их л баяртайгаар сонирхон судалж сургуулийн сэтгэл зүйч нартайгаа хамтран ажиллах болсон байна.

А.Мөнхзаяа багштай 10в ангийн хамт олонд халуун баяр хүргэж, дараагийн төслийн уралдаандаа амжилттай оролцохыг хүсэн ерөөе.

Сэтгэгдэл бичих