Ажлын өдөр: 07:00-19:00

Эцэг_эхийн_уулзалт

Эцэг эхийн уулзалт, ганцаарчилсан зөвлөгөө 2 өдөр зохион байгуулагдлаа.

Эцэг эх, асран хамгаалагчид ангийн болон мэргэжлийн багш нартай ганцаарчлан уулзаж хүүхдийнхээ дүн, ахиц амжилтын талаар мэдээлэл, зөвлөгөө авч хамтран ажиллалаа.

Хүүхдүүдийнхээ төлөө цаг гарган уулзалт, зөвлөгөөнд хүрэлцэн ирсэн эцэг эх, асран хамгаалагч, сургуулийн нийт багш, ажилтнууддаа талархал илэрхийлье.

Сэтгэгдэл бичих