Ажлын өдөр: 07:00-19:00

ЭДҮТЭН ПЛАТФОРМЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Математикийн сургалтын хэрэгжилтийг дэмжих ”ЭДҮТЭН” хөтөлбөрийг ЕБС-ийн бага боловсролын багш, сургалтын менежерийг дадлагажуулах” зорилготойгоор СБД-ийн Боловсролын хэлтэстэй хамтран 2023.10.27-ны 14:00-17:00 цагт зохион байгууллаа.

Сургалтад нийт 62 багш, сургалтын менежер хамрагдлаа. Тус сургалтыг Эдүтэн хөтөлбөрийн үндэсний сургагч багш Г.Ариунсансар, З.Замбагацэцэг болон манай баг, хамт олон хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

Сэтгэгдэл бичих