Ажлын өдөр: 07:00-19:00

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ

Логарифм сургууль хог хаягдлыг ангилан хаяж байна. Багш, сурагчид хамтран ангидаа бүтээлчээр хог ангилан хаях саваа хийж байрлуулсан нь сурагчдад зөв дадлыг бий болгоход дөхөм болсон.

Анги бүр цаас, ундааны сав, бусад хог хаягдлыг тогтсон өдрүүдэд хаядаг болсноор үүсэх хог хаягдлын хэмжээг багасгах нэг алхам болж байна.

Бид энэ удаад 32кг хуванцар савыг ангилан хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэрт тушааж байгальд хаягдахаас сэргийлж чадсандаа баяртай.

Эх дэлхийгээ хайрладаг, байгальд ээлтэй хариуцлагатай үйлдэл хийдэг ХҮН байгаарай.

Сэтгэгдэл бичих