Ажлын өдөр: 07:00-19:00

Сэтгэл зүйч зөвлөж байна.

Өсвөр нас бол хүүхэд наснаас том хүн рүү шилжих сонирхолтой бөгөөд заримдаа үл ойлгогдом үе билээ. Энэ үед хүүхдэд төдийгүй эцэг эх, асран хамгаалагчдад амаргүй цаг хугацаа байдаг.

Энэ үед хүүхдэд төдийгүй эцэг эх, асран хамгаалагчдад амаргүй цаг хугацаа байдаг. Иймд өсвөр насныхны итгэлийг олох, чанартай цаг гаргах, зарим үед хувийн орон зайг нь олгох хэрэгтэй болдог.

Таны хүүхэдтэйгээ харилцах харилцаанд эерэг өөрчлөлтийг хүсье

Хүндэтгэсэн: Логарифм сургуулийн сэтгэл зүйн алба

Сэтгэгдэл бичих