Ажлын өдөр: 07:00-19:00

Элсэлт

II-XI ангийн нэмэлт элсэлтэд бүртгүүлсэн сурагчдын шалгалтын хуваарийг танилцуулж байна.

2024-2025 оны хичээлийн жилийн II-XI ангийн нэмэлт элсэлтийн бүртгэл эхэллээ.

2024-2025 оны хичээлийн жилийн 1-р ангид элсэх сурагчдын бүртгэл хаагдлаа

2024-2025 оны хичээлийн жилийн 1-р ангид элсэх сурагчдын бүртгэл эхэллээ.

2023-2024 оны хичээлийн жилийн 2-10 дугаар ангийн нэмэлт элсэлтийн хүлээлгийн бүртгэл эхэллээ.

2023-2024 оны хичээлийн жилийн 1-р ангид элсэх суралцагчдын бүртгэл эхэллээ.

ЛОГАРИФМ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ

2022-2023 оны 1 дүгээр ангийн элсэлт 2 сарын 2-нд зарлагдаад дууссан байна.

2022-2023 оны 2-11 дүгээр ангид нэмэлт элсэлтийн орон тоо хавар 5 сард зарлагдана.