Ажлын өдөр: 07:00-19:00

2023-2024 оны хичээлийн жилийн 1-р ангид элсэх суралцагчдын бүртгэл эхэллээ.

2023-2024 оны хичээлийн жилийн 1-р ангид элсэх суралцагчдын бүртгэлийг дараах холбоосоор орж  бүртгүүлнэ.

https://forms.gle/vU8jZsMaWfvEZzz67