Ажлын өдөр: 07:00-19:00

БАГА АНГИЙН СУРАГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

 

 1. Сурагч нь эцэг эх, багш ажиллагсад болон бусад сурагчдаа хүндэтгэлтэй харьцаж, бусдын ялгаатай талыг хүндэлнэ.  
 2. Сурагч нь багш нар, бусад сурагчид болон сургуулийн бусад ажиллагсадтай мэндэлдэг байна.
 3. Сурагч нь найз нөхөд, багшийгаа гомдоовол уучлал гуйдаг байна.
 4. Цахим орчны зохистой хэрэглээг мөрдөж,  ёс бус үг хэллэг, үйлдэл, зан авир гаргахгүй байна.
 5. Сурагч нь сургуулийн дүрэмт хувцас, сургуулийн биеийн тамирын хувцсыг заавал өмсдөг байна.
 6. Сурагч нь эцэг эх, багш, найз нөхдөдөө тусалдаг, талархдаг байна.
 7. Сурагч нь багшийн өгсөн даалгаврыг цаг тухайд тогтмол хийдэг байна.
 8. Сурагч нь хичээлдээ хоцрохгүй, таслахгүй байна. 
 9. Сурагч нь өөрийн, сургуулийн болон бусдын эд хөрөнгөнд ариг гамтай хандаж хайрлаж хамгаална.
 10. Сурагч нь өөрийн болон бусдын дэвтэр, ном, хэрэгсэл, хувцсанд ариг гамтай хандана.
 11. Сурагч нь бусдын юмыг авах болон хэрэглэхдээ эзнээс нь заавал зөвшөөрөл авна. 
 12. Сурагч нь хичээлийн дундуур багшийн зөвшөөрөлгүйгээр ангиас болон сургуулиас гарч явахгүй.
 13. Сургууль анги танхимаа цэвэр байлгаж, хог тарихгүй байна.
 14. Хичээллэх болон хоол идэж дууссаны дараа сандал, ширээ, анги танхимаа эмх цэгцтэй орхидог байна. 

Сургалт хөгжлийн алба