Ажлын өдөр: 07:00-19:00

2022-2023 оны 1 дүгээр ангийн элсэлт 2 сарын 2-нд зарлагдаад дууссан байна.