Home
Grapeseed хөтөлбөрийн багш нарын дундаас манай багш нар шагнал хүртлээ.

Grapeseed хөтөлбөрийн багш нарын дундаас манай багш нар шагнал хүртлээ.

Манай сургууль олон улсын англи хэлний Grapeseed  хөтөлбөрийг Монгол хэрэгжүүлж эхэлсэн анхны сургууль билээ. Бид 9 жил энэхүү хөтөлбөрийг заасан арвин туршлагаа байнга бусад багш нар, сургуулиудтай хуваалцдаг билээ. Энэ удаа англи хэлний багш нар маань “Grapeseed 2020 Teachers training and festival” уулзалтанд хамгийн бяцхан  шавь нар болох 1а ангийн сурагчдын хамт оролцож, үзүүлэх хичээл заалаа. Мөн энэхүү арга хэмжээн дээр манай Grapeseed хөтөлбөрийг заадаг бүх монгол гадаад багш нар маань Grapeseed хөтөлбөрөөс шагнуулсныг мэдэгдэхэд тун таатай байна. Багш нартаа амжилт хүсье.

Leave a Comment

*

*