Home
Спорт

Спорт

Спортын олон төрлийн дугуйлан секц хичээллэж байна.

  • Сагс
  • Волейбол
  • Хөл бөмбөг
  • Уран сайхны гимнастик
  • Ширээний теннис
  • “Амжилтын гараа” шатрын спортын клуб