Home
Дүрэм журам

Дүрэм журам

Сурагчийн үнэлгээний журам

ЛОГАРИФМ БДС-ИЙН ДУНД, АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДЫН МЭДЛЭГ, ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

Хавсралт 1. Сурагчийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт

Сурагчийг дараах нийтлэг үзүүлэлтээр, нийт 100% байхаар тооцож үнэлнэ.

Анги : Гарааны үнэлгээ Зорилго Явц /80%/ Улирлын шалгалт 20% Дүн, үнэлгээ

/100%/

Хичээл: Гэрийн даалгавар /30%/ Ирц, дэвтрийн үйл ажиллагаа /20%/ Явцын шалгалт  /30%/
Сурагчдын нэрс 10 10 10
Сурагчийн хариуцлагын дүрэм

Нэг: Ерөнхий зүйл

 • Хариуцлагатай, найдвартай, дуулгавартай, шударга, хэзээд соёлч боловсон байна.
 • Сургуулийн дүрэм журмыг чанд баримтлан бусдын эрх ашгийг дээдлэн хүндэтгэдэг байна.
 • Сурах үйлийг гол зорилгоо болгон хичээн суралцдаг байна.
 • Нийгмийн идэвх, оролцоотой байж сайн үйлийн төлөө зүтгэл гаргадаг байна.

Хоёр: Цаг ашиглалт

 • Хичээлдээ үргэлж идэвхтэй суудаг байна.
 • Хичээлдээ үргэлж цагтаа ирдэг байна. /Хичээлдээ 8:40 гэхэд ирсэн байна/
 • Сургуулиас зохион байгуулж буй аливаа  ажилд  идэвхтэй, цаг баримталж, зохион байгуулалт сайтай оролцдог байна. Хичээлийн цагаар бусдад саад болохыг хориглоно.
 • Хичээлийн цагийг бүрэн дүүрэн ашигладаг байна.
 • Чөлөөт цагаа өөрийн хүсэл сонирхлын дагуу үр бүтээлтэй өнгөрүүлдэг байна.

Гурав: Дүрэмт хувцас, хувийн соёл

 • Сургуулийн дүрэмт хувцас болон биеийн тамирын хувцсыг өдөр бүр цэвэр цэмцгэр өмсдөг байна.
 • Үсээ элдэв өнгөөр будахгүй, гаж засалт, сорлолт хийлгэхгүй байна. Хөвгүүд үсээ богино засуулна. Унждаг ээмэг, гинж, бөгж зүүхгүй байна.
 • Сургалтын цагаар гар утас хэрэглэдэггүй байна. /Өглөө ангийн багшдаа хураалгана./
 • Эрүүл мэндийн зөв дадал хэвшлийг эрхэмлэж өдрийн хоолны дараа шүдээ тогтмол угаадаг байна.
 • Хичээлийн цагаар чипс, ундаа, бохь, торт, кимбаб гэх мэт хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй байна.
 • Бусдын эд зүйлд зөвшөөрөлгүй хүрэх, оролдох, санамсаргүй болон санаатайгаар авах, нуух зэрэг зөрчил гаргадаггүй байна.
 • Өөрийн байгаа бүхий л газар болон цахим орчинд бүдүүлэг үг хэрэглэхгүй байна. Буруу үйлдэл, буруу үлгэр дуурайлал үзүүлдэггүй байна.
 • Бусдыг дээрэлхэх, шоолох, гадуурхах, дорд үзэх, бусдад гар хүрэхийг хориглоно.

Дөрөв: Хичээл сургалт, нийгэм соёлын үйл ажиллагаа

 • Хичээлийн бэлтгэлийг тогтмол хангаж ирнэ.
 • Бусад сурагчдын сурах эрхийг хүндэтгэдэг байна.
 • Гэрийн даалгавраа тогтмол хийдэг байна.
 • Ахиц амжилттай суралцдаг байна.
 • Нийгэм-соёлын аливаа үйл ажиллагаанд соёлтой, идэвх санаачлагатай оролцож, мөн удирдан зохион байгуулдаг байна.

Хариуцлагын шатлал:

 • Өөрт нь аман сануулга өгөх
 • Эцэг эхэд утсаар сануулга өгөх
 • Эцэг эхийг дуудаж уулзах
 • Тодорхой нөхцөл бүхий шийтгэл
 • Захирлын сануулга
 • Сургалтын гэрээ цуцлалт
Эцэг эхийн ёс зүйн дүрэм

Нэг: Ерөнхий зүйл

 • Хүүхдийн авьяас, чадварыг нь дэмжин хөгжүүлэх, боловсрол эзэмшихэд нь шаардагдах нөхцлийг бүрдүүлэх, багштай хамтран ажиллах, мэргэжлээ сонгоход нь хүүхдэдээ тусладаг байна.
 • Сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдуулан сургууль, багшаас тавьсан шаардлагыг биелүүлдэг байна.
 • Сургуулийн дүрэм журмыг чанд баримтлан бусдын эрх ашгийг дээдлэн хүндэтгэдэг байна.
 • Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж шаардлагатай төлбөрүүдийг цаг хугацаанд нь төлдөг байна.

Хоёр: Сургалт, хөгжлийн талаар

 • Хүүхдээ хичээлд нь хоцроохгүй, таслуулахгүй.
 • Хичээлийн бэлтгэлээ бүрэн хангаж ирэх, гэрийн даалгавраа цаг тухайд нь хийдэг байхад хүүхдэдээ тусладаг, шаардлага тавьдаг байна.
 • Хичээлийн дундуур багшийг дуудаж уулзах болон анги руу зөвшөөрөлгүй орохыг хориглоно.
 • Хүүхдээ бие даалгаж сургах тал дээр сургууль, багшийн шардлагыг хүлээн авч хамтран ажиллана.
 • Эцэг эхийн аливаа үйл ажиллагаа, хурал, сургалт, сурлагын ганцаарчилсан зөвлөгөө, уулзалтад заавал биечлэн ирж оролцоно. Хүндэтгэх шалтгаан гарвал албан ёсоор мэдэгдэж нөхөн ирж багш нартай уулзана.
 • Сайн дурын үүднээс эцэг эх тодорхой ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж, анги, сурагчдад мэдлэг, чадвар, зөвлөгөө, мэдээлэл, үйл ажиллагааны санхүүгээр дэмжих боломжтой.

Гурав: Хүмүүжил, ёс зүйн талаар

 • Сурагчийн хүмүүжил, ёс зүйн тал дээр сургуулиас өгч буй зөвлөгөө, шаардлагыг хүлээн авч хамтран ажиллана.
 • Өөрийн хүүхдийг сурагчийн хариуцлагын дүрэм, сургуулийн дүрэм журмыг даган биелүүлж байх талаар сануулж, хэлж өгдөг байна.
 • Үнэтэй гар утас, компьютер, таблет, эд хэрэглэл, алт, мөнгөн эдлэл хэрэглүүлэх, 5000₮-өөс дээш хэмжээний мөнгө хүүхдэдээ өгч явуулахыг хориглоно.
 • Багшид үнэтэй бэлэг сэлт (тухайн нэг эцэг эхийн хувьд 50000₮-өөс дээш үнэ бүхий) өгөхийг хориглоно.
 • Маргаантай асуудлаар бусад сурагчидтай шууд уулзах, үг хэл, биеийн хэлээр дарамтлах, гар хүрэхийг хатуу хориглоно.
 • Багш, ажилтан, бусад эцэг эхтэй ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлан зөв боловсон харьцана.
 • Ангийн эцэг эхийн групп болон бусад олон нийтийн сүлжээг зөв боловсон ашиглана. Аливаа санал гомдол, шүүмжлэл байвал нийгмийн ажилтан, сургалтын менежер, сургуулийн удирдлагад албан ёсоор тавьж шийдвэрлүүлнэ.

Хариуцлагын шатлал:

 • Сануулга, анхааруулга өгөх
 • Удаа дараа зөрчил гаргасан тохиолдолд гэрээ цуцлана.