Home
Дунд сургууль

Дунд сургууль

Суурь боловсрол буюу 6-9 дүгээр анги

Дунд ангийн сургалт нь  БСШУСЯ-наас батлагдсан хөтөлбөрийн агуулгыг 30%-иар  баяжуулсан өөрийн хөтөлбөрөөр орно. Түүнчлэн сурагчдын бүтээлч, сэтгэлгээ, хувь хүний хөгжил, нийгмийн боловсролыг хөгжүүлэх, эрүүл амьдралын зөв дадал хэвшлийг суулгах дараах нэмэлт хөтөлбөрүүдийг сургуулийн ордог. Өсвөр насны хүндрэл, бэрхшээлийг даван туулахад нь тусалж, сурагчдынхаа сэтгэл зүй, анги хамт олны нэгдмэл байдлыг маш сайн мэдэрч, асуудлыг шийдвэрлэх нарийн арга замыг олдгоороо манай дунд ангийн сургалтын багийнхан онцлогтой. Сурагчдын оролцоог маш их дэмждэг.

Нэг. Шинжлэх ухааны гүнзгийрүүлэн судлах хичээл
 • Химийн сонгон
 • Биологийн сонгон
 • Математик-физикийн сонгон
 • Байгалийн ухааны туршилт
Хоёр. Гадаад хэл
 • Cambridge академик англи хэлний хөтөлбөр
 • Япон хэл, орос хэлний аль нэгийг сонголтоор
 • Junior TOEFL-ийн тест
Гурав. Инженер-технологи, STEAM
 • STEAM хөтөлбөр
 • Электроникийн суурь
 • Роботик
 • Хар зураг, уран зураг сонголтоор
 • Дизайн технологийн сонгон
Дөрөв. Хувь хүний хөгжил, нийгмийн боловсрол
 • Англи хэлний ярианы клуб, кино хичээл
 • Ёс зүйн хичээл
 • “Амжилтын эзэн” мэргэжлээрээ амжилттай яваа хүмүүстэй уулзах уулзалтын цаг
 • Албан газар, үйлдвэрүүдтэй танилцах хичээл
 • Илтгэх урлагийн клуб
 • Мэтгэлцээний клуб
 • Залуу сэтгүүлч клуб
 • Сурагчдын зөвлөл болон Скаут, Улаан загалмайн салбар зөвлөл
 • Эко клуб
 • Цахилгаан хөгжмийн хамтлаг
 • Үндэсний хөгжмийн хамтлаг
Тав. Бие бялдар, эрүүл амьдралын зөв дадал суулгах
 • Бүжиг
 • Усанд сэлэлт
 • Сагсан бөмбөг
 • Гар бөмбөг
 • Хөл бөмбөг
 • Гимнастик
СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (VI-IX анги)
Д/д Хичээл, судлагдахуун

 

VI анги VII анги VIII анги IX анги Дүн
1 Монгол хэл, бичиг Монгол хэл 105 70 70 70 315
Уран зохиол 35 35 35 35 140
Үндэсний бичиг 35 35 35 35 140
2 Математик 175 140 140 140 595
3 Мэдээллийн технологи 35 35 35 35 140
 

4

 

Байгалийн ухаан

Физик 35 70 70 70 245
Биологи 35 70 70 70 245
Хими 35 70 70 70 245
Газар зүй 35 35 35 105
5 Нийгмийн ухаан Түүх 35 70 70 70 245
Нийгэм судлал 35 35 35 105
6 Урлаг Дүрслэх урлаг 35 35 35 105
Хөгжим 35 35 35 35 140
 

7

 

Дизайн технологи

Зураг зүй 70 70 70 70 280
Технологи
Зохион бүтээх турших 35 35 35 35 140
 

8

Биеийн тамир, эрүүл мэнд Биеийн тамир 35 35 35 35 140
Усанд сэлэлт 50 50 50 50 200
Сагс, гар бөмбөгийн секц 50 50 50 50 200
9 Гадаад хэл Англи хэл 175 140 140 140 595
Орос хэл/Япон хэл 35 35 35 35 140
Дүн 1045 1150 1150 1115 4460
10 Сургалт дэмжих үйл ажиллагаа Иргэний боловсрол 35 35 35 35 140
Ангийн ажил 35 35 35 35 140
Клуб, дугуйлан 35 35 35 35 140
Дүн 105 105 105 105 420
11 Гүнзгийрүүлсэн сургалт Математик, хими, биологи, физикийн сонгон 140 140
Хичээлийн жилийн нийт цаг 1290 1255 1255 1220 5020
Долоо хоногийн нийт цаг 36.8 35.8 35.8 34.8 143.4
Өдрийн цаг 7.3 7.2 7.2 7.1 28.6