Home
Гадаад хэл

Гадаад хэл

Гадаад хэлний сургалт
  • I-V ангидаа англи хэлний GrapeSeed олон улсын хөтөлбөрийг 8 дахь жилдээ хэрэгжүүлж буй Монголын анхдагч бөгөөд загвар сургууль. Энэ хөтөлбөрөөр заахад бэлтгэгдсэн монгол болон гадаад багш нар хичээлийг орно.
  • 6-12 дугаар ангидаа англи хэлийг академик түвшинд гүнзгийрүүлэн судална. Дүрмийн хичээлийг өндөр түвшний мэргэжлийн монгол багш, яриа болон бичгийн хичээлийг Америк багш нар орно.
  • 6-р ангиасаа орос хэл, япон хэлний хичээлийн аль нэгийг сонголтоор судална.
  • Англи хэлний мэдлэг, чадварыг олон улсын үнэлгээгээр үнэлж 5-р ангидаа Primary TOEFL, дунд ангидаа Junior TOEFL, ахлах ангидаа TOEFL олон улсын шалгалтуулыг өгдөг.
  • “Model UN” –Загвар Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын мэтгэлцээний клубтэй, ОУ-ын илтгэл, хэлэлцүүлэгт оролцдог.
  • Хэлний мэдлэг, чадварыг хөгжүүлэх олон төрлийн илтгэл, олимпиад, уралдаан, тэмцээн, өдөрлөгийн үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг.