Home
Ахлах сургууль

Ахлах сургууль

Бүрэн дунд боловсрол буюу 10-12 дугаар анги

Ахлах сургуулийн сургалтын хөтөлбөр нь үндэсний болон гадаадын их дээд сургуулийн элсэлтийн шалгалтанд бэлтгэх, ажил мэргэжилтэй ажлын байранд нь очиж танилцах, туршлага судлах зэргээр ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгоход чиглэгддэг. Мөн сурагчдын харилцаа, хандлага, сэтгэлгээ, нийгмийн манлайллыг хөгжүүлэх олон талт үйл ажиллагааг сурагчдын өөрсдийнх санал санаачлагаар олон нийт, эцэг эхийн оролцоонд түшиглэн зохион байгуулдаг.

Ахлах ангийн сурагчдад Коллежийн зөвлөх үйлчилгээ ажиллуулж, сурагчдын мэргэжил сонголт, гадаадын их дээд сургуульд элсэх зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлдэг.

Нэг. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлдэх
 • Химийн сонгон
 • Биологийн сонгон
 • Математик-физикийн сонгон
 • Хар зураг, техникийн зураг зүй
Хоёр. Гадаадын эх дээд сургуулийн элсэлтэнд бэлдэх
 • Cambridge академик англи хэлний хөтөлбөр
 • TOEFL-ийн бэлтгэл
 • Япон хэл, орос хэлний аль нэгийг сонголтоор
 • SAT-ийн бэлтгэл
Гурав. Инженер-технологи, STEAM
 • STEAM хөтөлбөр
 • Ахисан шатны Роботик
 • Автоматжуулалтын суурь
 • Мэдээлэл зүйн гүнзгийрүүлсэн хөтөлбөр
Дөрөв. Хувь хүний хөгжил, нийгмийн боловсрол
 • Англи хэлний ярианы клуб, кино хичээл
 • “Эдийн засагч хүүхэд” хөтөлбөр
 • “Амжилтын эзэн” ажил мэргэжлээрээ амжилттай яваа хүмүүстэй уулзалтын цаг
 • Албан газар, үйлдвэрүүдтэй танилцах хичээл
 • Илтгэх урлагийн клуб
 • Мэтгэлцээний клуб
 • Залуу сэтгүүлч клуб
 • Сурагчдын зөвлөл
 • Скаут
 • Улаан загалмайн салбар зөвлөл
Тав. Бие бялдар, эрүүл амьдралын зөв дадал суулгах
 • Орчин үеийн бүжиг
 • Аеробик
 • Усанд сэлэлт
 • Сагсан бөмбөг
 • Гар бөмбөг
 • Хөл бөмбөг
БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (X-XII анги)
Д/д Хичээл X анги XI анги XII анги
Заавал судлах:
1 Монгол хэл, бичиг 35 35 35
2 Уран зохиол 175 140 140
3 Математик 105 105 105
4 Физик 70 70 70
5 Хими 70 70 70
6 Биологи 70 70 70
7 Газар зүй 70 70 70
8 Монголын түүх 35 35 35
9 Нийгэм судлал 70 70 70
10 Англи хэл 105 105 105
11 Биеийн тамир, эрүүл мэнд 70 70 70
12 Дизайн/зураг зүй, технологи 70 70 70
13 Мэдээллийн технологи 35 35 35
Заавал судлах нийт цаг: 910 875 875
2. Сонгон судлах:
 

1

Монгол хэл, бичиг  

 

 

245

 

 

 

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

Уран зохиол
Англи хэл SAT, Essay
Орос хэл
2 Математик
 

3

Биологи
Хими
Физик
4 Газар зүй
Түүх
Нийгэм судлал
Бизнес судлал
5 Дизайн технологи
6 Мэдээллийн технологи